måndag, juli 10, 2006

Profil: Klas Nyblom

Klas Nyblom föddes 1947 i Solna församling, son till tjänstemannen Karl Gustaf Roland Nyblom och dennes hustru Inga Maria Hansson. Nyblom arbetade som kameraassistent, och var under lång tid bosatt i Sollentuna och Rotebro.

Den 22 december 1970 knivhögg Nyblom en för honom okänd person med en bajonett. Offret avled och Nyblom dömdes 1974 till fängelse för dråp.

Nyblom anhölls och häktades 14 december 1988 för mordet på Olof Palme och blev för allmänheten känd som "41-åringen" och "42-åringen". Han fälldes året därpå av en oenig (juristerna friade honom) tingsrätt. Senare friades han av en enig hovrätt på grund av för svag bevisning samt misstag som begicks vid Lisbet Palmes vittneskonfrontation. Nyblom identifierades av bland andra Olof Palmes hustru Lisbet Palme, och hans utseende stämmer överens med vissa signalement på gärningsmannen. De båda rättsinstanserna fann det vara obestridligt att Nyblom befunnit sig utanför biografen Grand under mordkvällen, något han själv bestämt förnekade.

I sin bok Hinsehäxan skriver Lillemor Östlin att en grupp bestående av en polis, knarklangaren Sigge Cedergren och andra missbrukare och kriminella kom överens om att sätta dit Klas Nyblom för Palmemordet. Syftet skulle vara belöningen, äran och att Sigge Cedergren ville bli av med Nyblom, som tvingade till sig knark utan att betala. Enligt Östlin, som utgår från andrahandsuppgifter, befann sig Nyblom på mordplatsen utan att vara inblandad.

Den 2 maj 1990 beslutade justitiekansler Hans Stark att Nyblom skulle ersättas med 300 000 kronor för sin tid i fängelse. Nyblom hade krävt 2 miljoner kronor i skadestånd.

År 1997 lämnade riksåklagaren in en resningsansökan till Högsta domstolen, men domstolen valde, p.g.a. bristande bevisning, att inte ta upp målet på nytt. Resningsansökan byggde bland annat på advokaten Pelle Svenssons påståenden om att Klas Nyblom skulle ha mördat Palme på uppdrag av den så kallade bombmannen, Lars Tingström.

Palmeutredningens utredare håller ännu Klas Nyblom för den troligaste gärningsmannen, främst på grund av Lisbet Palmes utpekande, men polisens utredningsgrupp arbetar idag officiellt med andra spår. Palmemordet preskriberas 2011.

Den 15 september 2004 grips Klas Nyblom i Sollentuna Centrum. Polisen går hårt fram och han skadas i ena armen. På Karolinska sjukhuset konstateras en fraktur, en spricka i vänster överarm. Läkarna bedömer att det räcker med bandagering - inte gips.

Efter detta skickas Nyblom till beroendeakuten, tidigare tillnyktringsenheten, på S:t Görans sjukhusområde. Journalister från TV4 beger sig till platsen, men personalen kallar på väktare och kör bort dessa.

Nyblom stannar på beroendeakuten över natten. Dagen efter, den 16 september, skrivs han ut. Strax utanför entrén till beroendeakuten faller han och slår bakhuvudet i asfalten, troligen p.g.a. ett epileptiskt anfall. Han tas in till St. Görans kirurgakut. Läkarna konstaterar att Nyblom befinner sig i ett krampaktigt tillstånd med sänkt medvetandegrad. Efter röntgen placeras han på en intensivvårdsavdelning, med en fraktur i skallen och allvarliga blödningar i hjärnan. Man bedömer att han måste opereras för att tömma hjärnan på vätska.

Han förs till Karolinska universitetssjukhusets neurokirurgiska klinik där operationen genomförs. Klas Nyblom återfår aldrig medvetandet utan avlider på Karolinska sjukhuset den 29 september 2004 till följd av hjärnblödning och organsvikt i samband med skallskadan. Statsminister Göran Persson kommenterar Klass död med orden "Det är ett tragiskt liv som nu har kommit till sin ände."